Preventiecultuur verwijst naar de gedeelde waarden, overtuigingen en gewoonten binnen een organisatie. Door het versterken van de preventiecultuur kan een organisatie welzijn op het werk duurzaam verbeteren.

Wat wordt er bedoeld met preventiecultuur?

Preventiecultuur omvat de houding, waarden, (impliciete) aannames, percepties en gewoonten van de leden van de organisatie als het gaat over het omgaan met risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn op het werk. De preventiecultuur is altijd een aspect van de organisatiecultuur. Het gaat om de gedeelde waarden, overtuigingen en normen. 
Het wordt daarom soms omschreven als "the way we do things around here", zonder dat men precies weet of erbij stilstaat waarom de dingen gedaan worden zoals ze gedaan worden.
De preventiecultuur wordt beïnvloed door vele factoren zoals leiderschap, managementstijl,  druk van collega's, omstandigheden op de werkplek, werkorganisatie, organisatiestructuur, enz.

Wat is een sterke preventiecultuur?

In een organisatie met een sterke preventiecultuur deelt iedereen (senior management, leidinggevenden, iedereen op de werkvloer) gemeenschappelijke waarden die van veiligheid en gezondheid op het werk een prioriteit maken. Alle medewerkers anticiperen op onveilige handelingen en omstandigheden en sturen deze zelf bij. Ze leren uit ervaringen en delen deze doorheen de organiseren. En vooral, ze nemen zelf verantwoordelijkheid op voor veiligheid en gezondheid op het werk en dragen dit actief uit.