Onder manueel hanteren van lasten verstaat men het tillen, dragen, neerzetten, duwen, trekken of verplaatsen van lasten. De duur, de frequentie, het gewicht/de vorm en de houding zijn allemaal mee bepalend voor de belasting die manueel hanteren van lasten kan betekenen. Overbelasting kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Risicofactoren manueel hanteren van lasten

In veel beroepen moeten lasten opgetild en verplaatst worden. Vaak levert dit na verloop van tijd rug- en andere fysieke klachten op.

Verscheidene factoren beïnvloeden het risico op rugklachten en –letsels beïnvloeden Deze factoren kunnen te maken hebben met de taak, de last, de omgeving en de persoon zelf. 

 • De last: het gewicht van de last speelt een rol maar ook elementen zoals de afmetingen (een grote doos is moeilijker te verplaatsen dan een kleinere met een zelfde gewicht), de vorm (bv. moeilijk vast te pakken) en het zwaartepunt (bv. uit balans).
 • De taak: het risico neemt toe indien de taak gekenmerkt wordt door:
  - een hoge frequentie
  - een verre verplaatsingsafstand
  - een hoog werktempo
  - het hoger tillen dan de schouders
  - een draaiing van het bovenlichaam
 • De omgeving: het risico neemt toe indien de omgeving gekenmerkt wordt door:
  - een te beperkte ruimte om te manoeuvreren, 
  - een slechte staat van de vloer (oneffenheden), 
  - hoogteverschillen
 • De persoon: gaat het om een persoon die getraind is in tiltechnieken, in goede of minder goede fysieke conditie, een vrouw of een man, oud of jong (oudere werknemers zijn vatbaarder voor rugaandoeningen), met een gespierde of niet gespierde lichaamsbouw

Tabel – Factoren die de rugbelasting beïnvloeden

lasttaakomgevingpersoon
- gewicht;
- afmetingen;
- zwaartepunt;
- grip/handgrepen;
- vorm.
- verticale verplaatsingsafstand: last hoger of lager tillen;
- het aantal keren dat een last verplaatst wordt;
- horizontale verplaatsingsafstand;
- werktempo;
- draaiing van het bovenlichaam.
- oneffen vloer;
- onvoldoende ruimte;
- hoogteverschillen;
- koude.

- de leeftijd;
- het geslacht;
- de lichaamsbouw;
- de fysieke conditie;
- de mate van training in tiltechnieken.