Onder manueel hanteren van lasten verstaat men het tillen, dragen, neerzetten, duwen, trekken of verplaatsen van lasten. De duur, de frequentie, het gewicht/de vorm en de houding zijn allemaal mee bepalend voor de belasting die manueel hanteren van lasten kan betekenen. Overbelasting kan leiden tot musculoskeletale aandoeningen (MSA).