De geglobaliseerde wereld, de war for talent en het gebrek aan bepaalde profielen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat werkgevers steeds vaker een beroep doen op anderstalige ‘buitenlandse’ werknemers.
De meeste migrante werknemers zijn werkzaam in de voedingssector, industrie, land- en tuinbouw, schoonmaak, horeca, bouw en transport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zeker in die sectoren vaak een culturele botsing plaatsvindt en dat er een taalbarrière moet overbrugd worden.