Dat veiligheid om goede communicatie draait is een open deur instampen. Maar ook het psychosociaal welzijn draait rond communicatie: communicatie wordt ingezet om dat welzijn in gevaar te brengen maar ook om het te herstellen en te beschermen. Een organisatie moet al zijn communicatiekanalen met zijn medewerkers en met de buitenwereld in kaart hebben en moet perfect weten wanneer welk kanaal in te schakelen. Zeker in noodsituaties moeten bedrijven snel de gepaste informatie langs verschillende kanalen brengen. Dit kan niet zonder degelijke voorbereiding.