Uitzendkrachten kunnen flexibel ingezet worden. Voor veiligheid en gezondheid op het werk vormen zij een groep die extra aandacht nodig heeft. 

Uitzendarbeid is een tijdelijk werk dat wordt uitgevoerd door een werknemer, de uitzendkracht, voor rekening van een werkgever, het uitzendbureau, bij een derde, de klant-gebruiker.

Modaliteiten van uitzendarbeid

Uitzendarbeid is slechts toegelaten in vier gevallen:

  • de vervanging van een vaste werknemer van wie het contract tijdelijk geschorst of definitief verbroken is;
  • een tijdelijke vermeerdering van werk;
  • de uitvoering van een uitzonderlijk werk;
  • 'motief instroom': d.i. uitvoering van tijdelijk werk in een vacante job met de bedoeling om de uitzendkracht vast in dienst te nemen.

Uitzendarbeid is verboden:

  • in geval van economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (voor de arbeiders);
  • om veiligheids- en gezondheidsredenen: verwijderen asbest, begassingswerken met sommige agentia.

Uitzendarbeid is onderworpen aan specifieke sectorale voorwaarden:

  • in de bouwsector: veiligheidsopleiding voor elke uitzendkracht is verplicht ('veiligheidspas' - veiligheidsopleiding van ten minste 16u (Cao van 4 december 2014).

Statistieken van ongevallen met uitzendkrachten

Uitzenkrachten vormen een kwetsbare groep. De statistieken van arbeidsongevallen met uitzendkrachten worden jaarlijks geanalyseerd door Preventie en Interim.