Preventie- en beschermingsmaatregelen zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Elke werkgever moet op basis van de risicoanalyse de nodige maatregelen nemen om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op het wegnemen van risico's aan de bron. Persoonlijke bescherming is pas een optie indien andere maatregelen het risico onvoldoende beheersen.

Preventiemaatregelen bepalen op basis van de preventiehiërarchie

Preventiemaatregelen zijn nodig om risico's te vermijden of te beperken. Voor de keuze van de preventiemaatregelen wordt de preventiehiërarchie gehanteerd. Het principe van de preventiehiërarchie is dat er steeds de voorkeur moet gegeven worden aan maatregelen met de meeste impact. Zo is het beter om het risico volledig weg te nemen dan het te beperken. Een goed voorbeeld is een lawaaierige machine. Het is beter om deze te vervangen door een minder lawaaierig exemplaar dan er een omkasting omheen te plaatsen en/of aan de mewewerkers te vragen gehoorbescherming te dragen. De preventiehiërarchie is een leidraad voor het uitwerken van geschikte preventiemaatregelen en het principe staat ingeschreven in de wetgeving. Verder is het ook zo dat maatregelen die zich hoger in de preventiehiërarchie situeren meer impact hebben.