Duur
5 lesdagen
Type opleiding
Expert opleiding

De kennis van de Belgische welzijnswetgeving en de preventiestructuren is een toelatingsvoorwaarde voor de houders van een getuigschrift MVK om in te stappen in de opleiding preventieadviseur niveau 1. Het schakelprogramma biedt de mogelijkheid om de kennis op te doen. 

De opleiding biedt ook de mogelijkheid aan deelnemers met een getuigschrift MVK of HVK om als preventieadviseur niveau 2 respectievelijk niveau 1 aan de slag te gaan in België.

In het schakelprogramma wordt de Belgische welzijnswetgeving uiteengezet en worden de structuren in het preventiebeleid – intern en extern aan de onderneming of organisatie – toegelicht. 

De deelnemers leggen een proef af om hun kennis te toetsen.

De opleiding richt zich tot de Middelbare (MVK) en Hogere Veiligheidskundigen (HVK).

Er zijn 5 lesdagen van 9.00 tot 16.30 met telkens een middagpauze van 12.30 tot 13.00.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt bij elke les digitaal bezorgd.

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is ook parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement - onbeperkt toegang tot de databank en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement met online wetteksten met betrekking tot preventie.

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?