Boek II, Titel 1 De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

Samenstelling van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, opdrachten en taken.
Onderwerpen:
Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg, Titel 1 De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, art. II.1-1 - II.1-25 en Bijlage II.1-1 Inhoud van de documentatie bedoeld in artikel II.1-6, § 1, 1°, h)

Ingevoerd door: koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door

  • KB van 14-05-2019 (BS 11-06-2019)
  • KB van 12-05-2024 (BS 10-06-2024)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.