Duur
280u of 40 lesdagen
Type opleiding
Expert opleiding

De opleiding kadert in de bepalingen van de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk waarbij de werkgever een preventiebeleid voert om de gevaren en risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op te sporen en tijdig maatregelen te nemen. De preventieadviseur psychosociale aspecten ondersteunt de werkgever hierin op het vlak van psychosociale risico’s. 

Doelgroep

Toekomstige preventieadviseurs met specialisatie psychosociale aspecten en adviesverleners op het vlak van psychosociale risico’s, bemiddeling en coaching. Zij krijgen inzicht in de factoren met betrekking tot de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud en de interpersoonlijke relaties op het werk, die een rol spelen in het ontstaan van klachten en ziekteverzuim. De deelnemers krijgen technieken aangereikt om preventief te handelen op organisatieniveau en in te grijpen bij dreiging van conflicten. Zij raken vertrouwd met procedures voor informele en formele interventie en werken nauw samen met de vertrouwenspersoon en alle andere actoren in het preventiebeleid. 

Programma 

Het programma is conform de codex, boek II, titel 4 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs. 

De opleiding is opgebouwd uit modules, die elk een specifiek onderdeel van de taken en opdrachten van de preventieadviseur omvatten:  context van het beleid pyschosociale risico’s en de preventieadviseur psychosociale risico’s (PAPS), organisatie, risicoanalyse, ongewenst grensoverschrijdend gedrag, stress en burn-out, werkbaar werk. 

Integratie opleiding en werk

Alle opleidingen bij preventAcademy staan gekend omwille van de hoge mate van professionaliteit, het selecte docentenkorps, goede omkadering en ondersteuning en goede sfeer. Ook in deze opleiding staan preventAcademy en de docenten garant voor een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleiding, die nauwgezet aansluit bij de behoeften van het terrein. 

De opleiding onderscheidt zich door de hoge mate van praktijkgerichtheid en onmiddellijke aansluiting op de behoeften op het terrein, gebaseerd op kennis, ervaringen en inzichten (evidence-based) en rekening houdend met voorkeuren en verwachtingen van de deelnemers.

Er is een constante wisselwerking tussen de zeer ervaren docenten en de deelnemers waarbij de vragen en reële behoeften input vormen voor de gedoceerde materie. Ook de deelnemers onderling wisselen ervaring en expertise uit door samen te werken aan opdrachten.

Evaluatie

Elk onderdeel wordt afgesloten met een evaluatieproef, dit kan een individuele of groepspaper zijn of een praktijkoefening. De eindproef bestaat uit het opmaken en verdedigen van een eindwerk. 

Academische partner

Prevent werkt samen met de Vrije Universiteit Brussel.

Toegang tot de functie

Preventieadviseurs psychosociale aspecten kunnen de functie in een interne of externe dienst uitoefenen, indien zij:

  • Houder zijn van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat (bijvoorbeeld: master in de psychologie, master in de sociologie, master in de criminologie, master in de arbeidswetenschappen, …) en bovendien reeds beschikken over een eerste specialisatie in de domeinen arbeid en organisatie;
  • Een multidisciplinaire basisvorming en een specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk met vrucht beëindigd hebben;
  • Het bewijs leveren van 5 jaar nuttige praktische ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk. Deze ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten. (Bron: werk.belgie.be)

Evaluaties

De evaluaties zijn voorzien na afsluiting van elke module. De eindevaluatie is voorzien met een presentatie van het afstudeerwerk. De deelnemer ontvangt onmiddellijk een attest van slagen na een succesvolle eindevaluatie. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist en een diploma van master of academische bachelor.

Toegang tot de functie

Preventieadviseurs psychosociale aspecten kunnen de functie in een interne of externe dienst uitoefenen, indien zij:

  • Houder zijn van een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van universitair niveau waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat (bijvoorbeeld: master in de psychologie, master in de sociologie, master in de criminologie, master in de arbeidswetenschappen, …) en bovendien reeds beschikken over een eerste specialisatie in de domeinen arbeid en organisatie;
  • Een multidisciplinaire basisvorming en een specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk met vrucht beëindigd hebben;
  • Het bewijs leveren van 5 jaar nuttige praktische ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk. Deze ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten. (Bron: werk.belgie.be)

De opleiding omvat 280 uur of 40 lesdagen. De lessen gaan wekelijks op vrijdag door, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30. 

De lessen gaan door in Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 op 10 min. wandelafstand van het station. De Academy promoot het openbaar vervoer, maar er is betalende parkeergelegenheid in de buurt. Meer informatie over bereikbaarheid.

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 695 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (1.095 €) met online wetteksten mbt preventie. 

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Geplande opleidingen

Datum:13 september 2024

Kolonel Begaultlaan 51/1A
3012 Leuven
België

€4.300,00 (excl. 21% BTW) + broodjeslunch wordt apart gefactureerd
Schrijf nu in

Wens je een in-company training?