Op zoek naar de formulieren uit de Codex welzijn op het werk?

In de Codex welzijn op het werk zijn verscheidene verplichtingen terug te vinden waarvoor informatie op een gestructureerde wijze moet opgesteld worden. Denk aan het opmaken van een verslag of het indienen van een erkenningsaanvraag. De ‘modellen voor formulieren’ zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.
©:

gepubliceerd op 18.06.24 door de redactie, prevent.be

Geactualiseerd op:

Oude bijlagen

Verwijzingen naar ‘modellen voor formulieren’ hebben altijd deel uitgemaakt van de wetgeving welzijn op het werk, zowel in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) als in de verzameling KB’s die samen de officieuze codex welzijn op het werk vormden. Ook bij de coördinatie van de Codex over het Welzijn op het Werk in 2017 bevatte de codex verscheidene bijlagen met modellen voor formulieren. In mei 2024 zijn echter verscheidene van deze bijlagen opgeheven en vervangen door modellen op de website van de FOD Werkgelegenheid (KB van 12 mei 2024, BS 10 juni 2024). Het gaat dan bijvoorbeeld om het model voor het jaarverslag of het formulier voor de gezondheidsbeoordeling. Deze aanpassingen pasten onder meer in administratieve vereenvoudiging van de wetgeving welzijn op het werk. Het aanbieden van de modellen op de website zorgt ervoor dat de formulieren op een meer eenvoudige en uniforme wijze beschikbaar zijn en makkelijker geactualiseerd kunnen worden.

Nieuwe modellen voor formulieren

Het KB van 12 mei 2024 ging echter nog een stap verder. Niet alleen zijn er bijlagen met modellen voor formulieren opgeheven, er zijn ook verwijzingen toegevoegd aan de codex naar nieuwe modellen voor formulieren. Voorheen vermeldde de codex voor verscheidene informatieverplichtingen wel welke gegevens noodzakelijk waren maar vanaf juni 2024 zijn ook deze in formulieren gegoten waarvoor bijkomende ‘modellen’ ter beschikking zijn gesteld.  

Overzicht 

Alle modellen voor formulieren zijn enkel beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. Dit principe is voorzien in art. I.1-5 van de codex. Onderstaande tabel geeft een overzicht. Momenteel (20 juni 2024) zijn nog niet alle modellen beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Tabel Overzicht van ‘modellen voor formulieren’ van de Codex welzijn op het werk 

Benaming

Codex- referentie

Verplicht1/

Optioneel2/

Geen verwijzing3

Te gebruiken door

Link website FOD Werkgelegenheid

Gezondheidstoezicht

Verzoek gezondheidstoezicht

(voormalige bijlage I.4-1)

art. I.4-10

-

Werkgever 

Gezondheidstoezicht: formulier voor een verzoek om gezondheidstoezicht over de werknemers

Gezondheidstoezicht: modelvragenlijsten en richtlijnen voor aanvullende medische handelingen 

art. I.4-30 §3

Optioneel

Afdeling/departement belast met gezondheidstoezicht 

 

Gezondheidstoezicht: formulier voor de gezondheidsbeoordeling

(voormalige bijlage I.4-2 1stedeel)

art. I.4-46

Verplicht

Arbeidsarts

Gezondheidstoezicht: formulier voor de gezondheidsbeoordeling

 

Beroep tegen de beslissing van de arbeidsarts

(voormalige bijlage I.4-2 3dedeel)

 

Art. I.4-62

Verplicht

Werknemer

Gezondheidstoezicht: formulier van beroep tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts

Formulier re-integratiebeoordeling

 

art. I.4-82

Optioneel

Arbeidsarts

Formulier voor de re-integratiebeoordeling

 

Ioniserende stralingen: voortgezet gezondheidstoezicht en uitzonderlijk gezondheidstoezicht 

(voormalige bijlagen V.5-1/1 en V.5-1/2)

art. V.5-19

Verplicht

Werkgever 

 

Biologische agentia: inentingen of tuberculinetests 

- verzoek en bewijs 

- inentings- of tuberculinetestkaart 

(voormalige bijlage VII.1-5 )

art. VII.1-57

art. VII.1-63

Verplicht

 

  • werkgever

  • arbeidsarts

 

 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Aangifte beroepsziekte 

(voormalige bijlage I.4-4)

 

 

art. I.4-99

Verplicht

Arbeidsarts

Aangifte van beroepsziekten: online invulbaar formulier

Aangifte van beroepsziekten: verklarende nota

Ernstige arbeidsongevallen: aanvraag om opgenomen te worden op lijst deskundigen

 

art. I.6-8

Verplicht

Kandidaat-deskundige

Formulier Kandidaatstelling voor deskundige voor onderzoek van ernstige arbeidsongevallen

Omstandig verslag van een ernstig arbeidsongeval door een deskundige

(voormalige bijlage I.6-5)

 

art. I.6-10

Verplicht

Deskundige

 

Arbeidsongevallensteekkaart

(voormalige bijlage II.1-4)

 

art. II.1-6, 2° c)

Verplicht (of kopie van ingevulde arbeids-ongevallenaangifte aan verzekeraar)

Interne dienst (Externe dienst in de C- en D-bedrijven zonder preventieadviseur niveau I of II)

 

Verslagen

Maandverslag/driemaandelijks verslag

(voormalige bijlage II.1-2)

art. II.1-6, 2° a)

Verplicht

Interne dienst

 

Jaarverslag interne dienst

(voormalige bijlage II.1-3)

art. II.1-6, 2° b)

Verplicht

Interne dienst

Jaarverslag van de Interne dienst

Jaarverslag externe dienst

(voormalig MB van 9 juni 2010)

 

art. II.3-39

Verplicht

Externe dienst

Model van jaarverslag van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Keuringsverslag 

art. II.5-10

Verplicht

Externe dienst voor technische controle (EDTC)

 

Aanvragen erkenning van diensten/bedrijven

Aanvraag oprichting gemeenschappelijke interne dienst (voormalige bijlage II.2-1)

art. II.2-10

Verplicht

Werkgever 

Aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk

Externe dienst: regularisatie preventieadviseur die niet voldoet aan de voorwaarden in art. II.3-30

art. II.3-30§3

-

Preventieadviseur externe dienst

Formulier: Inlichtingen betreffende een preventieadviseur EDPB

Aanvraag (hernieuwing van de) erkenning externe dienst

art. II.3-44 art. II.3-47

Verplicht

Externe dienst

Aanvraagformulier (elektronisch invulbaar) voor hernieuwing van erkenning van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Aanvraag (hernieuwing van de) erkenning EDTC

art. II.5-17

Verplicht

Externe dienst voor technische controle (EDTC)

Aanvraag erkenning laboratoria

art. II.6-3

Verplicht

Laboratorium

Formulier: Aanvraag tot erkenning van een laboratorium

Aanvraag erkenning asbestverwijderaar

 

art. VI.4-5

Verplicht

Bedrijf asbestverwijdering

Formulier: Aanvraag tot erkenning voor het afbreken en verwijderen van asbest

Inrichters van opleidingen

Aanvraag om opgenomen te worden op lijst voor opleiding

- vertrouwenspersoon

- eerstehulpverlening

- basiscursus preventieadviseurs (niveau III)

 

 

art. I.3-60

art. I.5-11

art. II.4-26

Verplicht

Aanvrager (opleidingsinstelling)

 

Verslaggeving door de inrichter van een aanvullende vorming aan de stuurgroep 

art. II.4-15

Verplicht

Inrichter (opleidingsinstelling)

 

Aanvraag erkenning aanvullende vorming

(voormalige bijlage II.4-1)

art. II.4-16

Verplicht

Inrichter (opleidingsinstelling)

 

Andere

Modellen van globaal preventieplan 

art. I.2-8

Optioneel

Werkgever 

 

Interne procedure psychosociale interventie 

 

art. I.3-11

 

Geen verwijzing

 

Vertrouwenspersoon/

preventieadviseur psychosociale aspecten 

Document op te stellen dat het persoonlijk onderhoud bevestigt 

Verzoek tot informele psychosociale interventie 

Asbestinventaris

art. VI.3-4

Optioneel

Werkgever 

Model van asbestinventaris

 

1 de codex verplicht om het model te gebruiken
2 in de codex staat aangegeven dat de FOD Werkgelegenheid modellen kan beschikbaar stellen
3 in de codex is er geen expliciete verwijzing opgenomen naar een ‘model’. De FOD Werkgelegenheid stelt wel een model ter beschikking

Ondersteuning nodig bij de uitbouw van uw welzijnsbeleid?

Prevent biedt consultancy en praktische begeleiding aan op maat! Bekijk onze consultancypagina of contacteer ons.