Welzijn op het werk in cijfers die tot de verbeelding spreken

Welzijn op het werk bespreekbaar maken lukt beter met sprekende cijfers. Wij zetten enkele cijfers uit België op een rijtje die de aandacht trekken. Vul deze cijfers aan met gegevens over jouw organisatie om de boodschap nog duidelijker herkenbaar te maken!
Geactualiseerd op:
©:

gepubliceerd op 22.04.2024 door de redactie, prevent.be

In 2022 verloren 50 werknemers het leven door een arbeidsongeval op de werkplek en 29 in het woon-werkverkeer.

In totaal gebeurden er bijna 130.000 arbeidsongevallen in België. De meeste ongevallen brachten tijdelijke ongeschiktheid met zich mee (47%) of bleven zonder gevolg (42%). 

En wat is dan de kans op een arbeidsongeval? Ongeveer 5 op de 100 werknemers hadden een arbeidsongeval in 2022. Dat cijfer werd berekend op basis van fulltime equivalenten, dus in de praktijk ligt de kans hoger.

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdek onze videocursus Veiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid 

1 op de 10 ongevallen gebeurt door vallen of struikelen.

Uitglijden, struikelen of vallen op de begane grond, het lijken banale voorvallen, maar ze veroorzaken heel wat ongevallen. Het is zelfs de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongevallen. Een op de tien ongevallen op de arbeidsplaats valt in deze categorie.

Risicofactoren zoals gladde vloeren, oneffenheden, onaangepast schoeisel, vuil of afval op de vloer, of obstakels zoals dozen of kabels werken deze ongevallen in de hand. Orde en netheid is een sleutelfactor bij de preventie ervan.

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdek onze videocursus Struikelen, uitglijden en vallen

Bijna 1 op de 10 werknemers rapporteert een werkgerelateerd gezondheidsprobleem.

Uit cijfers van Eurostat blijkt dat 9,5% van de werknemers afgelopen jaar te maken kreeg met een werkgerelateerd gezondheidsprobleem (cijfers uit 2020). Vrouwen melden vaker een probleem dan mannen (resp. 10,4% en 8,7%), en oudere werknemers (12,8%, 55 tot 64 jaar) vaker dan jongere (5%, 15 tot 34 jaar).

1 op de 5 werknemers geeft aan dat ze te veel werkdruk ervaren

... en dat dat mogelijk een bedreiging vormt voor hun mentaal welzijn.

16% ondervindt problemen om hun werk te verzoenen met hun privéleven en 30% zegt dat ze buiten de werkuren nog bezig zijn met hun werk en zich er zorgen om maken. 

11% van de werknemers krijgt te maken met verbale agressie

Daarnaast wordt 9% geconfronteerd met fysiek geweld, 16% met pesten, 2,3% met ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag en 11% met discriminatie.

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdek onze videocursus Pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk

40% van de werknemers zegt dat ze hulp en steun krijgen van hun collega’s.

70% vindt bovendien dat ze voldoende waardering krijgen voor hun werk en maar liefst 80% vindt dat ze de kans krijgen om hun kennis en vaardigheden in te zetten. Ondersteuning en waardering zijn belangrijke aspecten om stress op het werk tegen te gaan. 

Daar staat tegenover dat bijna de helft van de werknemers aangeeft dat ze weinig of niet in staat zijn om beslissingen te beïnvloeden die belangrijk zijn voor het werk, of de volgorde van hun taken te wijzigen. Dat zijn risicofactoren die negatieve stress in de hand werken.

Bijna 6% van de werknemers wordt voortdurend blootgesteld aan lawaai.

12% wordt er vaak aan blootgesteld en 16,4% soms. In totaal gaat het dus om ongeveer 35% of een op de drie werknemers die op de werkplek geconfronteerd wordt met schadelijk lawaai. Blootstelling aan lawaai kan leiden tot onomkeerbare gehoorschade.

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdek onze videocursus Lawaai

Fysieke belasting is algemeen verspreid.

Tillen en dragen van lasten hoort bij 36% van de werknemers ‘soms tot voortdurend’ tot het werk. Voor belastende werkhoudingen gaat het om 50% van de werknemers en voor repetitieve handbewegingen loopt dat percentage op tot 70%.

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdekt onze videocursussen Manueel hanteren van lasten & MSA – Magazijnen en Manueel hanteren van lasten & MSA – Industrie

De helft van de werknemers werkt voortdurend met een computer.

Daarom is een goede inrichting en opstelling van de beeldschermwerkplek essentieel. Iedereen die regelmatig met de computer werkt, moet weten hoe zijn tafel en stoel in te stellen en hoe het beeldscherm te positioneren om gezondheidsklachten te vermijden. Elk halfuur moet het zitten onderbroken worden.

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdek onze videocursussen Ergonomische principes voor het kantoor en E-learning voor telewerkers

5% van de werknemers ondervindt problemen op het werk door alcoholgebruik.

Meer dan 80% van de werknemers drinkt wel eens alcohol. Bij ongeveer een op de tien werknemers gebeurt dat vier of meer keer per week. Alcohol en werk gaan niet goed samen: werknemers die wel eens drinken, geven aan dat dat een negatief effect heeft op hun werk, zoals onregelmatig presteren (5,1%), te laat komen op het werk (4,7%), conflicten met collega’s (3%), afwezigheid op het werk (te dronken om te gaan werken of een kater, 2,6%), een ongeval op het werk (1,4%), sancties van de werkgever (0,9%) en een ongeval op weg van en naar het werk (0,6%).

Een opleiding of infosessie organiseren? Ontdek onze videocursus Alcohol en drugs op het werk 

Bronnen

De geciteerde cijfers gaan alle over Belgische werknemers en zijn gebaseerd op onderstaande bronnen: