Duur
1/2 dag
Type opleiding
Praktische opleiding

Veel problemen met beeldschermwerk hebben te maken met een slechte opstelling in de ruimte. Reflecties op het scherm en te grote lichtcontrasten kunnen leiden tot oogvermoeidheid, musculoskeletale aandoeningen,… Dit kan vermeden worden door rekening te houden met de plaatsing van de bureautafels

Het werken in landschapskantoren en het gebruik van flexwerkplekken stelt eisen aan het inrichten van een ergonomische werkplek. Hierbij wordt rekening gehouden met de opstelling van de burelen, maar ook met verlichting, verluchting en beweging.  

Doelstellingen

De deelnemers leren hoe ergonomie-gerelateerde klachten van een beeldschermwerkplek kunnen ontstaan en hoe deze aan te pakken. Zij leren hoe een juiste opstelling van meubilair, beeldscherm en toebehoren de klachten kunnen voorkomen worden. De kennis wordt toegepast in een aantal praktijkoefeningen op een type-werkplek of de eigen werkplek indien mogelijk.

Na de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Oorzaken van ergonomie-gerelateerde klachten aan een beeldschermwerkpost te (h)erkennen,
 • De rol van de omgevingsfactoren – verlichting, verluchting, lawaai - in rekening te brengen,
 • Een ergonomische beeldschermwerkplek in te stellen, de stoel, tafel, beeldscherm in de ruimte, beeldscherm en toebehoren op tafel,
 • Het nut van bewegen op kantoor te duiden.

Inhoud

Theorie met interactieve inbreng 

 • Analyse van de problemen die samenhangen met kantoorwerk
  • Spier- en peespijn en vermoeidheid, oogpijn en vermoeidheid, hoofdpijn
 • Anatomie en fysiologie
  • De wervelkolom, het oog, de bovenste ledematen
 • Werkgerelateerde risicofactoren
  • Statische werkhoudingen, repetitieve bewegingen, ongepaste houdingen, organisatorische beperkingen, omgevingsbeperkingen, individuele risicofactoren
 • Preventieve maatregelen
  • Computerapparatuur en -meubilair, ruimte-indeling, de werkomgeving, de organisatie van het werk

Praktijksessie 

Oefeningen voor werkplekanalyse en inrichten van de beeldschermwerkplek

 • Analyse van verschillende werkplekken, gebruik van checklists en meetinstrumenten om de werkgerelateerde klachten te onderzoeken,
 • Opdat de training zo oplossingsgericht mogelijk wordt kan geoefend worden met de eigen beeldschermwerkplek; de deelnemers kunnen gecoacht worden om de eigen werkplek (stoel, tafel, beeldscherm) in te stellen.

Oefeningen 

De deelnemers oefenen op het einde van de opleiding een aantal houdingen aan hun beeldschermwerkpost om het lichaam meer flexibiliteit te geven.

Duur

De opleiding duurt ½ dag en kan aangevuld worden met andere modules uit het thema ergonomie, of uit coaching-oefeningen. 

Attest

De deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?