Het voorzorgsprincipe op de werkvloer

Het precautionary principle (PP) of de precautionary approach wordt frequent toegepast in het risicomanagement. Het is een manier om complexe vraagstukken aan te pakken in situaties waar uitgebreide wetenschappelijke kennis ontbreekt. Het wordt vooral toegepast in de gezondheidszorg en bij milieukwesties. Dokter Wim Van Hooste schept duidelijkheid rond deze controversiële materie.
Geactualiseerd op:
©:
preventFocus 05/2021

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.