Generieke gids: preventiemaatregelen tijdens een epidemie

Op 7 maart 2022 trad de generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in werking. De generieke gids werd uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.
©:
preventActua 07/2022
Geactualiseerd op:

Inhoud

De generieke gids bevat de preventiemaatregelen die ervoor moeten zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, en dat ondernemingen niet (of zo weinig mogelijk) moeten overgaan tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van de activiteiten.
Deze versie van de gids verschilt van eerdere versies in die zin dat hij niet alleen betrekking heeft op de coronacrisis, maar ook bruikbaar zal zijn voor eventuele toekomstige epidemieën of pandemieën.
De gids is opgebouwd uit drie fases, die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:
- waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
- interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
- kritische fase: de strengste preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens.
 
 

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.