Preventieadviseur Niveau 2 - februari 2022

Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal thema's waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt. Thema's als werken met elektriciteit, werken met gevaarlijke stoffen, werken op bouwplaatsen, pesten op het werk, persoonlijke beschermingsmiddelen, ... zijn slechts enkele onderwerpen die op het programma staan. De relevante wetgeving, de geschikte methoden voor risicoanalyse, welke maatregelen, wie is betrokken, welke documentatie en hoe opvolgen wordt aan de hand van concrete voorbeelden besproken.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is

  • een getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming (120u) vereist.

EN

  • een diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen
    OF 
  • een getuigschrift basisopleiding tot preventieadviseur (Niveau 3 - 40u) én een attest van 5 jaar nuttige en praktische ervaring afgeleverd door de werkgever.

De toelatingsvoorwaarden staan beschreven in boek II, titel 4 van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot de vorming van de preventieadviseur.
 

Praktisch

Deze opleiding start op 24 februari 2022, en wordt afgesloten met een eindwerkpresentatie in juni 2022.

De lessen gaan wekelijkse op donderdag door, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30 uur met een  middagpauze tussen 12.30 en 13.00 uur. 

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. De publieke parking Vaartkom ligt in de onmiddellijke omgeving.

Per academiejaar wordt deze opleiding 2 maal aangeboden: in februari en september.

Het documentatiemateriaal bij het lesprogramma wordt u bij elke les digitaal bezorgd.

 

Eindevaluatie

De eindevaluatie bestaat uit een theoretisch examen én een mondelinge verdediging van het eindwerk, in juni 2022. De examenjury bestaat uit minimum drie personen en is multidisciplinair opgesteld. Het verloop van de eindevaluatie wordt meermaals besproken met de deelnemers zodat de verwachtingen zeer helder zijn.

U ontvangt onmiddellijk een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie in oktober 2022.

 

Reglementaire invullingen

Het volledige programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 90 uren (13 dagen met 12 contactdagen) en sluit aan op de multidisciplinaire basisvorming voor preventieadviseurs .

 

Prijs

€ 1.600,00 (excl. 21% btw) met inbegrip van digitale cursusteksten, koffie en thee, eindevaluatie en feestelijke proclamatie.

Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abonnement (waarde 675 €) - onbeperkt toegang tot www.prevent.be en de elektronische nieuwsbrief PreventMail - en het PreventLex abonnement (1.095 €) met online wetteksten mbt preventie.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Inschrijven kan via de link onderaan.

Training details
24/02/2022 - 23/06/2022
course_code: 
PA2-Vr-2202
course_domain: 
Multidisciplinair
course_price: 
1.600 € (excl. 21% btw)
course_organizer: 
Prevent
course_location: 
Leuven