Duur
4 dagen
Type opleiding
Expert opleiding

Deze vierdaagse opleiding reikt de preventieadviseur de informatie aan die noodzakelijk is om de veiligheidscoördinatie op een bouwplaats te kunnen uitvoeren. 

Situering

Bij bouwwerken gebeuren veel ongevallen. Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen omschrijft een aantal preventieve maatregelen waarbij de veiligheidscoördinator een centrale rol speelt. Eén van de voorwaarden voor de uitoefening van de functie van veiligheidscoördinator betreft de aanvullende vorming. De wetgever voorziet verschillende mogelijkheden. Men kan een opleiding volgen en deelnemen aan de eindevaluatie of mits zelfstudie het specifieke examen afleggen. Wie reeds preventieadviseur is kan de specifieke module van vier dagen volgen. preventAcademy voorziet alle vier opties.

Deze vierdaagse opleiding wil de preventieadviseur de informatie aanreiken die noodzakelijk is om de veiligheidscoördinatie op een bouwplaats te kunnen uitvoeren.

De veiligheidscoördinator dient tevens een specifieke bijscholing van minimum 5 uur per jaar of 15 uur per 3 jaar te volgen. preventAcademy biedt navorming specifiek voor veiligheidscoördinatie aan. 

Programma

Het programma is samengesteld opdat de deelnemer na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het KB van 25 januari 2001.

Deze eindtermen hebben betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van een veiligheids- en gezondheidsbeleid op bouwplaatsen
  • het kunnen uitvoeren en toepassen van analyses van arbeidssituaties op de bouwplaats.
  • het kunnen volgen van de evolutie van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats.
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats.
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid.

 
Eindevaluatie

De deelnemer verdedigt een zelf gekozen coördinatieontwerp voor een examenjury van deskundigen. Na slagen ontvangt hij/zij een voorlopig attest. Het officieel getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie. 

Kandidaten dienen het diploma van preventieadviseur niveau 1 of 2 behaald te hebben. Dit diploma bepaalt of de veiligheidscoördinator die de module met succes afrondt, coördinatiewerken kan aanvatten als veiligheidscoördinator niveau A of B. Preventieadviseurs niveau 1 kunnen werken aanvatten als veiligheidscoördinator niveau A, preventieadviseurs niveau 2 kunnen werken als veiligheidscoördinator niveau B.

De module voor preventieadviseurs omvat 4 contactdagen (32u) + het uitwerken van een coordinatiedossier. 

De lessen gaan door in het bedrijvencentrum Hyphen-One te Leuven, Kolonel Begaultlaan 1A/51 (vijfde verdieping bij Prevent) op 10 min. wandelafstand van het station. Er is parkeergelegenheid in de buurt, parking Vaartkom.

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof  en het Brussels educatief verlof).

Geplande opleidingen

Datum:11 september 2024

Kolonel Begaultlaan 51/1A
3012 Leuven
België

€1250,00 (exl. btw), broodjeslunch wordt apart gefactureerd
Schrijf nu in

Wens je een in-company training?