Een gevalideerde meting van de veiligheidscultuur
Internationale benchmarks beschikbaar
Diagnose van sterke en zwakke punten
Goede basis om acties te ontwikkelen

Om een goed zicht te krijgen op de concrete realiteit binnen de onderneming, worden observaties uitgevoerd van de representatieve activiteiten, aangevuld met gesprekken en een bevraging. Dit biedt ook de gelegenheid om zowel enkele leidinggevenden als enkele operatoren/uitvoerders te bevragen over hun kennis en engagement inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Deze vaststellingen worden dan gekoppeld aan de resultaten van een cultuurmeting wordt uitgevoerd door middel van de NOSACQ-50 vragenlijst.

De NOSACQ-50 ('Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire') is een een internationale, gestandaardiseerde vragenlijst. Deze laat toe om te meten hoe werknemers naar veiligheid op de werkvloer kijken, hoe ze het gevoerde veiligheidsbeleid ervaren, en in welke mate ze bestaande veiligheidsregels en -procedures in acht nemen. NOSACQ-50 peilt wat de perceptie is van werknemers over de echte waarde van veiligheid in een organisatie.

De resultaten van de analyse worden samengevat in een rapport waarin naast de bevindingen ook concrete acties ter verbetering en versterking van de veiligheidscultuur worden voorgesteld. 

Geïnteresseerd?

Vraag meer informatie of een offerte