preventAwards voor beste eindwerken

preventAwards voor beste eindwerken
Op vrijdag 18 oktober 2019 reikte Prevent de getuigschriften uit aan de afgestudeerden van preventAcademy in het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten van de proclamatie was de uitreiking van de preventAward, die het beste eindwerk in zijn categorie beloont. De categorieën zijn preventieadviseur niveau 1 en 2, milieucoördinator niveau A en B en veiligheidscoördinator.▪ Preventieadviseur niveau 1: 
Sylvia D’Hont, promotor Marc Vandeput 
“Integratie van OCMW’s in gemeenten – een aangepast preventiebeleid” 

▪ Preventieadviseur niveau 2: 
Kathleen Verbraeken, promotor Luc Hons 
“Zandstraalactiviteiten in IMEC” 

▪ Milieucoördinatie niveau A: 
Karl Gyssels, promotor Evert Vercauteren 
“Road to Compliance van een afvalwaterlozing“ 

▪ Milieucoördinatie niveau B: 
Pieter Deraedt, promotor Roland Nackaerts 
“De omgevingsvergunningsaanvraag en het omgevingsloket toegepast voor Umicore” 

▪ Veiligheidscoördinatie: 
Philippe Pollyn 
“Garagecomplex De Lijn: Nieuwbouw ondergrondse parking in Nieuwpoort"

Lees meer