Opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK)

Op 31 januari 2020 is Prevent een nieuwe opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) in Dordrecht gestart. De opleiding stelt de deelnemers in staat om op organisatorisch en managementniveau de risico’s te beheersen. Na deze opleiding beschikken de deelnemers over de benodigde kennis en competenties om bedrijven en instellingen te adviseren over preventie en veiligheid.


Opzet en werkwijze

Prevent richt de lessen zodanig in dat de leerdoelen, lesactiviteiten en de toetsing op elkaar zijn afgestemd. Om het leerproces te optimaliseren werkt Prevent met verschillende werkvormen zoals presentaties met interactieve groepsgesprekken, zelfstandige individuele en –groepsopdrachten en bedrijfsbezoeken.

De opleiding is zo praktisch mogelijk opgezet door de keuze van deskundige docenten in het vakgebied en door een praktijkgerichte insteek met tal van voorbeelden. De deelnemers reflecteren op deze voorbeelden vanuit hun eigen achtergrond en praktijk. De keuze voor deze interactieve werkwijze vereist een actieve deelname van de deelnemers en in een aantal gevallen ook voorbereidende werkzaamheden.
 

Docenten

De docenten zijn deskundig in theorie en praktijk in de door hen te doceren vakken. De cursusleider assisteert de docenten bij de interactieve lessen. 
 

Programma

Het programma combineert de wetenschappelijk onderbouwde kennis (het waarom) met het praktische inzicht in de bedrijfssituatie en de daartoe benodigde vaardigheden (het wie, wat, wanneer en waarmee).

De thema’s die tijdens de lessen aan de orde komen zijn:

Positie veiligheidskundige

Managementsystemen

Wet- en regelgeving

Arbeidshygiëne

Risicoanalyse

Ergonomie

Gevaarbronnen

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Risicomanagement

Bedrijfsgezondheidszorg

Gebouwveiligheid

Arbeids- en organisatiekunde

Ongevalsanalyse

Externe veiligheid en milieu

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidssignalering

Communicatie & adviesvaardigheden, onderzoeken en rapporterenExaminering

De examinering heeft de vorm van een eindevaluatie, een toets van de vereiste kennis en vaardigheden. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1.  Portfolio-opdrachten in het kader van de thema’s (individueel of groepsgewijs);
2.  Mondelinge kennis- en inzichtvragen (casus);
3.  Een afstudeerwerk waarin de kandidaat de kennis, inzichten en vaardigheden integreert;
4.  Een assessment waarin de kandidaat het eindwerk verdedigt en vragen beantwoordt.
 

Toelatingsvoorwaarden

Als vooropleiding is een afgeronde beroepsopleiding op MBO 4-, HBO- of universitair niveau met diploma vereist. Deze eis is conform de eis die NVVK stelt aan de inschrijving in het beroepsregister van veiligheidskundigen.
 

Praktisch

De opleiding telt 40 lesdagen (35 voor MVK), tweewekelijks op vrijdag en zaterdag van 09.00 - 16.30 uur. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is er geen les.

De leslocatie is het bedrijvencentrum van EGM, Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht. Dit is eenvoudig bereikbaar vanaf de snelweg met gratis parkeergelegenheid in de buurt. Het NS-station Dordrecht ligt op ongeveer 1 km afstand van de leslocatie.
 

Prijs

De opleiding kost EUR 9.990,- (exclusief BTW) met inbegrip van bijhorend studiemateriaal, bedrijfsbezoeken, koffie en thee en een feestelijke proclamatie ter afsluiting van de opleiding.
Dit bedrag is exclusief de kosten voor de examinering à EUR 990,- (exclusief BTW).

Training details
31/01/2020 - 04/06/2021
course_code: 
HVK-011119
course_domain: 
Multidisciplinair
course_price: 
9.990 € (excl BTW)
course_organizer: 
Prevent
course_location: 
Dordrecht