Move Europe - Gezondheidsbevordering op het werk


Move Europe was een campagne over gezondheidsbevordering op het werk, meer bepaald over de preventie van roken, de promotie van gezonde voeding en beweging en het vermijden van stress. Move Europe wil bedrijven en andere organisaties stimuleren om te investeren in gezondheidsprogramma’s met als doel het verbeteren van de levensstijl van de medewerkers voor een betere gezondheid. Het is een initiatief van het Europees Netwerk voor Gezondheidsbevordering op het Werk (ENWHP). De campagne liep in heel Europa van mei 2007 tot maart 2009. In België werd de campagne verzorgd door het Belgisch nationaal contactpunt: Prevent. De campagne maakte deel uit van het overkoepelend Europees project "Move Europe - Healthy lifestyles in the working environment".

Geïnteresseerd om het algemeen beleid inzake gezondheidsbevordering na te gaan?

De Company Health Check is een vragenlijst die peilt naar de gezondheidsbevordering in uw bedrijf. Hoe is een en ander georganiseerd, welke maatregelen heeft u reeds getroffen, wie is er betrokken... U hoeft enkel "Ja" of "Neen" te antwoorden en het vraagt dan ook slechts 15 minuten van uw tijd.

Achtergrond

Move Europe focust op 4 thema’s: roken, gezonde voeding, meer bewegen en stress. De keuze voor deze thema’s is zeker niet toevallig. Het gaat om factoren die het risico op hart- en vaatziekten sterk beïnvloeden. En cijfers tonen aan dat er op dat vlak nog heel wat werk aan de winkel is. De campagne Move Europe heeft tot doel bedrijven en instellingen aan te zetten om te investeren in de gezondheid van hun werknemers. Investeren in de gezondheid van werknemers, levert immers niets dan voordelen op voor een onderneming. De gezondheid van de werknemers gaat erop vooruit en dat heeft een effect op het ziekteverzuim, en ook op andere aspecten zoals jobtevredenheid, werksfeer en bedrijfsimago. 

Downloads

 

Titel Omschrijving Klik op afbeelding om te downloaden!
"Gezonde werknemers zorgen voor een gezonde onderneming"

folder campagne

Move Europe charter verklaring waarmee een onderneming zijn engagement uitdrukt
Company Health Check vragenlijst die peilt naar de gezondheidsbevordering in uw bedrijf


Goede praktijken

Vijf bedrijven winnen een certificaat Goede Praktijk

Tijdens het seminarie 'Gezondheidspromotie in de praktijk' kwamen vijf bedrijven getuigen over hun beleid inzake gezondheid. De vijf kaapten ook een certificaat Goede Praktijk weg (zie hierboven). In zijn inleiding benadrukte Marc De Greef (Prevent) het belang van gezondspromotie op het werk. Het zorgt voor gezonde werknemers in gezonde bedrijven. Verder lichtte hij de resultaten toe van de Move Europe campagne in België toe. De doelstelling van de campagne was om bedrijven aan te zetten om initiatieven op te zetten inzake gezondheidspromotie. De campagne kan zeker succesvol genoemd worden. Meer dan 400 bedrijven vulden bijvoorbeeld de Company Health Check in en kregen zo een idee van hun huidig beleid en tips om te verbeteren.

Meer over het Europese Move Europe project? Klik hier.