Stress

Stress op het werk is een groot probleem voor werknemers én werkgevers. Meer dan 30% van de ziektedagen wordt veroorzaakt door overmatige stress. En meestal leidt stress tot een langdurige afwezigheid van gemiddeld 20 werkdagen.

Stress kan een zware impact hebben op de werknemers. Werknemers met stress lijden vaak aan slapeloosheid, maag- en darmstoornissen, verhoogde bloeddruk, verminderde weerstand tegen infecties,… Op psychisch vlak kunnen gestresseerde werknemers sneller geïrriteerd zijn, meer piekeren, angst hebben, onzeker en vergeetachtig zijn,… Stress kan ertoe leiden dat werknemers minder presteren en meer fouten maken.

Voor bedrijven zou de meerkost per werknemer met stressklachten jaarlijks minstens 3.750 euro bedragen. Bovendien zouden werknemers met veel stress de onderneming op korte op lange termijn willen verlaten. Ze zouden ook minder lang willen doorwerken. Een bedrijf heeft er dus alle belang bij om een degelijk stressbeleid op te zetten. Dit houdt onder andere in dat werknemers voldoende autonomie, inspraak en ondersteuning krijgen.

Wetgeving
Stress is een psychosociaal risico en moet dus verplicht worden aangepakt volgens de Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Wat deze wetgeving inhoudt, lees je in volgende artikels:

Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk
De vertrouwenspersoon anno 2014: implicaties van de gewijzigde wetgeving
 

Werknemers sensibiliseren
Wil u uw werknemers sensibiliseren rond stress, digital detox of omgaan met social media? Dan bent u bij Prevent aan het juiste adres. Wij maken gepersonaliseerde Safety Days rond deze thema’s of een ander onderwerp naar keuze.
 

Een greep uit ons product- en opleidingsaanbod rond: