Duur
1 dag
Type opleiding
Praktische opleiding

Stress op het werk is een groot probleem voor werknemers én werkgevers. Meer dan 30% van de ziektedagen wordt veroorzaakt door overmatige stress. Elke organisatie heeft er dus alle belang bij om een degelijk stressbeleid op te zetten. Hoe eerder leidinggevenden en medewerkers inzichten krijgen in stress-gerelateerde klachten en oorzaken, hoe sneller aan de oorzaken en remediëring kan gewerkt worden.

Doelstellingen

De opleiding heeft tot doel om leidinggevenden en medewerkers te leren omgaan met oorzaken van stress. De leidinggevende neemt een coachende rol op om de mentale weerbaarheid van het team te versterken. De hefbomen voor de stresspreventie en de gevolgen hiervan, zoals burn-out, worden duidelijk gemaakt. De opleiding leert om de risico’s in de organisatie te analyseren, de stress-signalen te herkennen en gesprekken aan te gaan met de medewerker die onder druk staat, alsook het team. 

De deelnemers:

 • Leren welke de mechanismen zijn die leiden tot het ontstaan van stress-gerelateerde klachten;
 • Krijgen maatregelen en tools aangereikt om risico’s op stress-gerelateerde klachten te detecteren en te voorkomen.

De deelnemers zijn na de opleiding in staat om :

 • Zelf stappen te ondernemen om het risico op stress-gerelateerde klachten te vrijwaren;
 • Stress-signalen te herkennen en ermee om te gaan voor zichzelf, de medewerker en het team
 • Om te gaan met medewerkers die terugkomen na een afwezigheid wegens stress-gerelateerde klachten.

Inhoud

 • Wat is stress?
 • Types stress-gerelateerde klachten, burn-out, bore-out en depressie.

Oorzaken van stress-gerelateerde klachten 

 • Oorzaken en kenmerken 
 • Loop ik risico?

Signalen herkennen

 • Stress-gerelateerde signalen herkennen bij zichzelf en anderen, symptomen en klachten.
 • Wat doen als ik denk dat mijn medewerker gevaar loopt?
 • Rollenspel : gesprek over chronische stress aan de hand van tools.

Stress-gerelateerde klachten voorkomen en begeleiden

 • Primaire preventie:
  • Wat kan ik doen als manager om dit te voorkomen? 
  • Wat kan elke manager doen?
 • Secundaire preventie: 
 • Hoe worden werknemers met klachten ondersteund? 
 • Tertiaire preventie: hoe een terugkeer naar het werk bevorderen?

Duur

De opleiding duurt 1 dag. 

Attest

De deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?