Schadeloosstelling arbeidsongevallen en beroepsziekten uitgebreid naar werkplekleren

De wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, breidt het toepassingsgebied van een aantal wetten i.v.m. de schadeloosstelling van arbeidsongevallen en beroepsziekten uit met de zogenaamde 'kleine statuten'. Reden hiervoor is om voor een brede waaier aan personen die in het kader van hun opleiding werk verrichten, schadeloosstelling te voorzien in geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
Geactualiseerd op:
©:

preventActua 04/2019

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.