Terugbetaling van vaccins door Fedris

Als een werknemer een verhoogd risico op een infectieuze beroepsziekte loopt door het werk, dan kan Fedris de vaccins daarvoor terugbetalen.
©:

gepubliceerd op 26.06.2024 door de redactie, prevent.be 

Geactualiseerd op:

Context

De terugbetaling van de vaccins past bij de doelstelling van Fedris om beroepsziekten te voorkomen. De terugbetaling van vaccins is dus enkel mogelijk voor beroepsgroepen die de infectieziekte kunnen oplopen door hun werk en waarvoor een doeltreffend vaccin beschikbaar is. 
De regels voor het vaccinatieprogramma zijn opgenomen in een reglement (Reglement van 23 mei 2018 van het beheersomité tot vaststelling van de voorwaarden voor terugbetaling van vaccinaties door Fedris – BS van 7 juni 2018). Een wijziging van dit reglement in 2023 heeft ervoor gezorgd dat mazelen- en waterpokkenvaccins vanaf 1 april 2023 worden terugbetaald.

Om welke vaccins gaat het?

De terugbetaling geldt voor vijf vaccins en specifieke beroepsgroepen.

VaccinBeroepsgroep
hepatitis A
  • personeel dat in contact komt met afvalwater, bv. rioolarbeiders
  • personeel dat voor kinderen jonger dan 6 jaar zorgt, bv. personeel van kinderdagverblijven
  • personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis, e.d.
  • personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door het hepatitis A-virus
  • leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in dit kader
hepatitis B
  • personeel dat geregeld in contact komt met menselijk bloed of menselijk biologisch materiaal dat het hepatitis B-virus kan bevatten zoals personeel van ziekenhuisdiensten, personeel van kinderkribben, ambulanciers, brandweerlieden.
  • personen die in nauw contact komen met primaten die vatbaar zijn voor infectie door het hepatitis B-virus
  • leerlingen en studenten die een opleiding volgen of stage lopen in dit kader
gele koortspersonen die beroepshalve reizen naar gebieden waar gele koorts endemisch is of waar een verplichting geldt om te worden gevaccineerd tegen gele koorts
mazelenniet-geïmmuniseerd ziekenhuispersoneel dat een verhoogd risico loopt en dat in contact komt met patiënten: medisch personeel, technisch personeel, logistiek personeel, laboratoriumpersoneel, schoonmaakpersoneel, studenten en stagiairs, e.d.
waterpokkenniet-geïmmuniseerde gezondheidswerkers die een verhoogd risico lopen en die in contact komen met patiënten of met mogelijk besmet verzorgingsmateriaal, - kleding of -beddengoed: medisch personeel, technisch personeel, logistiek personeel, laboratoriumpersoneel, schoonmaakpersoneel, wasserijpersoneel, studenten en stagiairs, e.d.

Procedure

De aanvraag voor terugbetaling gebeurt doorgaans door de externe dienst (gezondheidstoezicht) die de vaccins heeft toegediend. De aanvraag gebeurt binnen zes maanden na het toedienen van het vaccin op basis van een elektronische procedure. 
In geval van gele koorts is het de werknemer zelf die de aanvraag indient. Ook onthaalouders kunnen rechtstreeks de terugbetaling vragen voor de vaccins tegen hepatitis A en/of B. 

Meer informatie over wie in aanmerking komt en hoe de procedure verloopt, is beschikbaar op de website van Fedris.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.