Brandrisicoanalysemethodes geanalyseerd

De nieuwe wetgeving rond brandveiligheid in ondernemingen verplicht werkgevers een risicoanalyse uit te voeren specifiek gericht op brandveiligheid. In functie van de resultaten van de analyse moeten preventiemaatregelen genomen worden. Welke methodes bestaan er om de brandrisico’s in een onderneming te analyseren?

Jan Van Peteghem, Prevent
 
Laatste wijziging:
©:
PreventFocus 9/2015

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.