OiRA voor de horecasector

Op 28 september 2016 lanceerden de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de horecasector. OiRA is online beschikbaar via www.oiraproject.eu. Met het instrument kan een klein horecabedrijf een risicoanalyse en een actieplan uitwerken voor het nemen van preventiemaatregelen. OiRA Horeca kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de horecasector, het Horecafonds, Prevent en de FOD WASO.

Wat is OiRA?
OiRA staat voor “Online interactive Risk Assessment”. Deze online webtool is ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA). Het Agentschap stelt de tool ter beschikking van de lidstaten (focal points) die de tool gebruiken om samen met de partners uit de verschillende sectoren, risicoanalyse-instrumenten aan te bieden. Het instrument is vooral geschikt voor kleinere bedrijven. Met de Oira kan een bedrijf op eenvoudige wijze een analyse maken en een preventieplan uitwerken. 

Alle OiRA-instrumenten zijn beschikbaar via één Europese website, www.oiraproject.eu


Basisprincipes
OiRA is opgebouwd uit risico-stellingen. Dit zijn stellingen die de werkgever kan beoordelen met Ja of Nee. De werkgever wordt dus gevraagd om na te gaan of dit aspect al dan niet in orde is in zijn onderneming. Bij elke risico-stelling staat een korte toelichting (waarom is dit aspect belangrijk, aandachtspunten) en verwijzingen naar verdere informatie en de relevante wetgeving. Vervolgens heeft de werkgever de mogelijkheid om voor alle aspecten die niet in orde zijn een actieplan op te maken. Ter ondersteuning biedt OiRA voor elke risicostelling specifieke maatregelen die de werkgever op eenvoudige wijze kan overnemen en verder kan aanvullen. Aspecten die eventueel niet aan bod komen in de standaard risicostellingen, kan de werkgever zelf toevoegen. Op die manier kan OiRA volledig op maat van het bedrijf gemaakt worden.
Om het instrument te gebruiken, is enkel een e-mail adres en wachtwoord vereist. De werkgever kan alle gegevens bewaren en op een later tijdstip de gegevens bijwerken of aanvullen. OiRA laat ook toe om meerdere analyses te maken en te bewaren. Voor een werkgever met meerdere horecazaken kan dat interessant zijn.


Horecasector
OiRA horeca werd ontwikkeld voor en door de horecasector. Het instrument is dan ook volledig aangepast aan de risico's in de sector. Voor de opbouw is uitgegaan van een aantal specifieke activiteiten in de sector zoals keukens, zaalbediening of housekeeping. Dat verhoogt de herkenbaarheid. Daarnaast zijn er ook meer algemene modules zoals psychosociale aspecten, de organisatie van de preventie of de veiligheid en onderhoud van de gebouwen.

Meer informatie: www.oiraproject.eu


 

: PreventActua 2016/18