Duur
2 maanden
Type opleiding
Expert opleiding

Veiligheidscoördinatoren niveau b die een getuigschrift van Niveau a willen behalen en die aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voldoen - ingenieurs of academisch geschoolde architecten - kunnen zich inschrijven voor deze opleiding.

Inhoud

Het programma is conform de wettelijke bepalingen. Het lesprogramma niveau A is een verdere uitdieping van de lessen die gemeenschappelijk aan de niveaus A en B gegeven worden.

Eindevaluatie

De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Deze bestaat uit een theoretische bevraging en het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject. Het onderwerp wordt bepaald via blinde keuze.

Na succesvolle deelname wordt een attest van slagen uitgereikt. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Een diploma ingenieur OF een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau OF van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type.

Wie reeds het getuigschrift van veiligheidscoördinator niveau B bezit en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor niveau A kan vrijgesteld worden van het volgen van de lessen niveau B of mits zelfstudie deelnemen aan het specifieke examen tot veiligheidscoördinator A. Neem hiervoor contact op met ons.

De opleiding start op woensdag 7 februari 2024 en wordt afgesloten op 17 april 2024.

De lessen gaan wekelijkse door op woensdag, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd. De lesuren zijn van 9.00 tot 16.30 met een middagpauze tussen 12.30 en 13.00.

De lessen gaan op locatie door in Gent.

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Deelnemers genieten gedurende de opleiding van een PreventEssentials abo,,ement - onbeperkte toegang tot www.prevent.be en de elektronsiche nieuwsbrief PreventMail - en het Preventlex abonnement met online wetteksten mbt preventie.

Natuurlijke personen krijgen een reductie van 10% op de prijs. Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (eerder educatief verlof).

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?