Basisveiligheidsopleiding: antwoorden op veelgestelde vragen

In april 2023 zijn wettelijke bepalingen uitgevaardigd die het volgen van een basisveiligheidsopleiding verplicht maken voor iedereen die werkt op een bouwwerf. Gezien het grote aantal vragen dat die bepalingen oproepen, heeft de FOD Werkgelegenheid de antwoorden op de meest gestelde vragen gebundeld. 
©:

preventMail 20/2023

Geactualiseerd op:

Verplichte basisveiligheidsopleiding

De bepalingen over de basisveiligheidsopleiding zijn opgenomen in art. 50bis tot 50septies van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De FOD Werkgelegenheid bracht veelgestelde vragen en antwoorden samen in een document dat beschikbaar is op de beswic site. De belangrijkste vindt u hier. 

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.