Duur
150u of 21 dagen
Type opleiding
Expert opleiding

De opleiding bereidt de deelnemer voor op de taak van veiligheidscoördinator niveau A conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Een coördinator niveau A mag zijn functie uitoefenen op alle bouwplaatsen. 

Inhoud 

Het programma is zo samengesteld dat de deelnemer na het beëindigen van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen volgens art. 58 van het K.B. van 25/01/2001.

Deze eindtermen hebben samengevat betrekking op:

  • het kunnen uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsanalyses van arbeidssituaties op de bouwplaats
  • het kunnen volgen van de evolutie van het veiligheids- en gezondheidsniveau van installaties gedurende hun aanwezigheid op de bouwplaats
  • het kunnen beheren van het geheel van de risico's op de bouwplaats
  • het kunnen motiveren en vormen van de andere tussenkomende partijen inzake veiligheid en gezondheid

Het programma kent een logische opbouw en wordt jaarlijks samengesteld door een werkgroep van deskundigen. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. De opleiding focust op het samenstellen van de vereiste coördinatie-instrumenten, dit wordt aangeleerd aan de hand van één geïntegreerde oefening met tal van voorbeelden en praktijkcases.

Het programma is conform de wettelijke bepalingen. De opleiding omvat de wettelijke 150 uur aangeboden in 21 contactdagen. Voor wie reeds het getuigschrift niveau B bezit omvat het lesprogramma ongeveer 70u.

Docenten

De docenten zijn conform het niveau van de opleiding, academici en docenten met specifieke praktijkervaringen. PreventAcademy schenkt eveneens aandacht aan de pedagogische en didactische kwaliteiten van het docententeam.

Eindevaluatie

De opleiding sluit af met een eindevaluatie. Deze bestaat uit een theoretische bevraging en het uitwerken en verdedigen van een coördinatieproject. Het onderwerp wordt bepaald via blinde keuze.

Mits succesvolle proeven ontvangt de deelnemer een attest van slagen. Het officiële getuigschrift wordt uitgereikt op de feestelijke proclamatie.

Een diploma ingenieur OF een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau OF van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type.

Wie reeds het getuigschrift van veiligheidscoördinator niveau B bezit en voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor niveau A kan vrijgesteld worden van het volgen van de lessen niveau B of mits zelfstudie deelnemen aan het specifieke examen tot veiligheidscoördinator A. Neem hiervoor contact op met ons.

De lessen gaan wekelijks door op woensdag, schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd, dit van 9u00 tot 16u30. De lessen gaan deels online door en deels op locatie, Kolonel Begaultlaan 1A/51 in 3012 Leuven. Meer informatie over bereikbaarheid.

Broodjeslunch wordt apart gefactureerd. Deelnemers hebben toegang tot de kennisbank en de wetteksten op www.prevent.be.

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot 1 week voor de start van de opleiding. De facturatie gebeurt door Prevent nv, Kolonel Begaultlaan 1A, 3012 Leuven - BTW BE 0845 552 265.

Als erkend opleidingsverstrekker aanvaardt preventAcademy de kmo-portefeuille (Registratienummer DV.O214764) en opleidingscheques als betaalmiddel. De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en Brussels educatief verlof.

Geplande opleidingen

Datum:23 oktober 2024

Kolonel Begaultlaan 51/1A
3012 Leuven
België

3.300,00 € (excl. 21% BTW), broodjeslunch wordt apart gefactureerd
Schrijf nu in

Wens je een in-company training?