Nudging of hoe een klein duwtje aanspoort tot veiliger gedrag

De noodzaak voor gedragsverandering is een vaak gehoord recept voor meer veiligheid en gezondheid op het werk. De hamvraag is uiteraard hoe je het gedrag van mensen kan veranderen. Nudging is een aanpak die meer en meer naar voren wordt geschoven voor het uitwerken van effectieve oplossingen, vooral dan in beleidsdomeinen zoals verkeersveiligheid of gezondheidspromotie. Op de bedrijfsvloer en in de context van welzijn op het werk is het concept minder gekend. De nudging inzichten zijn misschien niet nieuw maar kunnen zeker interessant zijn voor het zoeken naar oplossingen.
©:

PreventFocus 10/2017

Geactualiseerd op:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.