Duur
1/2 dag
Type opleiding
Technische opleiding

De opleiding beoogt om de hiërcharchische lijn leden inzichten en vaardigheden mee te geven om hun taken en verantwoordelijkheden inzake preventie en bescherming op het werk op te nemen. Zij krijgen middelen en informatie aangereikt die mogelijk maken dat zij de taken kunnen opnemen en die hen hiertoe motiveren. 

Kader

Bij het opzetten en uitvoeren van het beleid inzake welzijn op het werk heeft iedereen een specifieke rol. De werkgever ziet erop toe dat veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk in het dagelijkse beleid worden geïntegreerd. De hiërarchische lijn, die bestaat uit de directie, de managers, iedereen die leiding geeft over een groep werknemers,… is verantwoordelijk voor de uitvoering van het preventiebeleid. De leidinggevenden geven informatie over veiligheid en gezondheid en het milieu, analyseren ongevallen en bijna-ongevallen, houden toezicht op de toepassing van preventiemaatregelen en staan in voor het onthaal van nieuwe werknemers.

Doelstelling

De opleiding beoogt om de hiërcharchische lijn leden inzichten en vaardigheden mee te geven om hun taken en verantwoordelijkheden inzake preventie en bescherming op het werk op te nemen. Zij krijgen middelen en informatie aangereikt die mogelijk maken dat zij de taken kunnen opnemen en die hen hiertoe motiveren. 

De opleiding maakt de deelnemers tevens wegwijs in de eigen documentatie en de procedures waar ze ondersteuning kunnen vinden.

De deelnemers zijn na de opleiding bekwaam om:

 • in teamverband mee te werken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn;
 • leiding te geven, te communiceren, coachen, onderhandelen en overtuigen; 
 • op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te verzamelen en te verwerken; 
 • anderen, wat ook hun niveau is, te kunnen vormen om hun eigen welzijn te integreren; 
 • de opgedane kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen.

Inhoud

Deel 1 

 • Welzijn op het werk, de organisatie van preventie in de organisatie
 • Rol van alle betrokkenen: werkgever, hiërarchische lijn, werknemers
 • Gevaren, risico’s en preventie 
 • Wettelijk kader
 • Principes van een dynamisch risicobeheersysteem, groepsdiscussie  

Deel 2

 • Overzicht van risico’s
 • Overzicht van preventiemaatregelen
 • De rol van de deelnemers in de preventiestructuur en de bijdrage aan de preventie- en veiligheidscultuur, praktijkoefeningen en groepsdiscussie. 

Duur

De opleiding duurt ½ dag en kan aangevuld worden met een halve dag toolboxmeeting of risicoanalyse.

Attest

De deelnemers ontvangen een attest van deelname

Deze opleiding staat voorlopig niet gepland. Heeft u interesse?