Wet over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De wet die gedeeltelijk de Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden omzet, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022.
Geactualiseerd op:
©:

preventActua 21/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.