Schouderaandoeningen door mechanische trillingen niet langer erkend

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 schrapt schouderaandoeningen door mechanische trillingen uit de lijst van erkende beroepsziekten.
©:
preventActua 22/2023
Geactualiseerd op:

Wettelijk kader

Het koninklijk besluit van 13 november 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen verscheen op 21 november 2023 in het Belgisch Staatsblad. Het brengt aanpassingen aan in code 1.605.01 van de lijst van beroepsziekten.

Gewrichtsaandoeningen mechanische trillingen

Code 1.605.01 van de lijst van beroepsziekten verwijst naar been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen veroorzaakt door mechanische trillingen. Het gaat om aandoeningen die veroorzaakt worden door het hanteren van trillend gereedschap (hand-armtrillingen).
Het KB van 13 november 2023 beperkt die omschrijving. In plaats van bovenste ledematen is er nu enkel sprake van polsen en ellebogen. Dat betekent dat aandoeningen aan de schouders voortaan niet erkend worden op basis van het lijstsysteem.

Geen wetenschappelijk bewijs

De reden voor de aanpassing is het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Op basis van een uitgebreide analyse van wetenschappelijke studies over meerdere decennia blijkt dat geen enkel verband kon vastgesteld worden tussen de blootstelling aan mechanische trillingen en de ontwikkeling van een osteoarticulaire aandoening ter hoogte van de schouders.

Reeds erkend?

De aanpassing is ingegaan op 21 november 2023. Aanvragen die na die datum worden ingediend, worden verworpen door Fedris. De personen die reeds volgens de oude code erkend zijn voor een schouderaandoening, behouden hun vergoeding. Bij verergering kunnen ze echter geen aanspraak maken op een verhoging.
 

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.