Covid-19 in de beroepsziektelijst

Covid-19 is sinds 1 maart 2024 niet langer erkend als beroepsziekte. Welke codes op de beroepsziektelijst verwijzen naar de ziekte? Een overzicht.
Geactualiseerd op:
©:
preventMail 43/2021

Gezondheidszorg

Van bij het begin van de uitbraak van de pandemie was het duidelijk dat werknemers in de gezondheidszorg omwille van hun werk een verhoogd risico liepen. Zij konden aanspraak maken op een vergoeding voor hun ziekte op basis van de bestaande beroepsziektecode 1.404.03. Deze code staat op de lijst van beroepsziekten sinds 1991 en is bedoeld voor personeel in de gezondheidszorg dat lijdt aan een infectieziekte. 
1.404.03: Andere infectieziekten bij de leden van het personeel dat werkzaam is op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, geneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat

Cruciale sectoren

Ook personeel uit de cruciale sectoren dat aan de slag bleef tijdens de lockdown (periode 18 maart – 17 mei 2020), liep een verhoogd risico omwille van hun job. Voor deze groep werd code 1.404.04 (KB nr. 39 van 26 juni 2020, BS 8 juli 2020) toegevoegd aan de lijst. Voor hen was het immers niet mogelijk om te telewerken en ook social distancing was vaak moeilijk.

Uitbraak op de werkvloer 

Na de periode van de lockdown gingen meer mensen terug naar het werk maar zij konden wel geconfronteerd worden met een uitbraak van het coronavirus op de werkvloer. Om voor deze situaties te voorzien in een tegemoetkoming werd code 1.404.05 toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten (KB van 9 december 2021, BS van 17 december 2021). 

Maart 2024: Geen erkenning meer voor Covid-19

De erkenning op basis van de codes 1.404.04 en 1.404.05 was sowieso beperkt in de tijd (zie tabel) en Fedris heeft ook beslist om vanaf 1 maart 2024 Covid-19 niet langer als beroepsziekte te erkennen. Door vaccinaties en circulatie van het virus is er een collectieve immuniteit ontstaan voor het coronavirus. Dit virus wordt nu beschouwd als een "normaal" ademhalingsvirus. Er is dus geen enkele reden meer om Covid-19 anders te behandelen dan griep (niet erkend als beroepsziekte). 
Een aanvraag indienen voor een ziekte door het coronavirus na 1 maart 2024 is in principe nog steeds mogelijk op basis van het open systeem. In dat geval ligt de bewijslast voor de professionele blootstelling en het verhoogde risico bij de aanvrager en is de kans op een erkenning eerder klein.
 

Tabel Overzicht van de codes voor beroepsziekte Covid-19

Code beroepsziekte
Omschrijving
Wie?
Periode
Voorwaarden 
(naast positieve SARS-CoV-2-laboratoriumtest + admin/medisch formulier)
1.404.03
algemene code infectieziekten 
zorgsector
voor ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2: enkel gedurende de pandemie en uiterlijk tot 1 maart 2024
-
1.404.04
ziekte veroorzaakt
door SARS-CoV-2
cruciale sectoren
18 maart 2020 - 17 mei 2020
- werkzaam in de cruciale sectoren opgesomd in bijlage MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
voor zover: 
- de werkomstandigheden niet toelaten om afstand te bewaren met andere personen; 
- de ziekte is opgetreden binnen de veertien dagen na aanwezigheid op de werkvloer van een onderneming in een cruciale sector. 
1.404.05
ziekte veroorzaakt
door SARS-CoV-2
alle sectoren
18 mei 2020 - 31 december 2021
corona-uitbraak op de werkvloer:
- ten minste vijf mensen zijn binnen de veertien dagen op dezelfde werkvloer besmet geraakt en deze vijf personen hebben dezelfde werkruimte gedeeld (werknemers, klanten of leveranciers);
- de arbeidsomstandigheden hebben de overdracht van het virus vergemakkelijkt (bv. niet mogelijk om afstand te houden);
- er is een epidemiologische samenhang tussen de vijf besmettingen: de besmette mensen zijn met elkaar in contact geweest.


Bronnen/Meer info:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.