Psychosociale risico’s op het werk: gegevens in het arbeidsreglement

In het arbeidsregelement moeten een aantal gegevens opgenomen zijn over het beleid inzake psychosociale risico's op het werk. 
Geactualiseerd op:
©:
PreventActua 01/2015

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.