Comité: advies, voorstel of akkoord

Het behoort tot de opdracht van het comité voor preventie en bescherming op het werk om actief deel te nemen aan de uitbouw van het beleid inzake welzijn op het werk. Het comité kan voorstellen doen en voor heel wat onderwerpen is een advies of akkoord van het comité vereist.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventMemo (preventFocus 07/2020)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.