Pilootproject secundaire preventie van burn-out

Werknemers uit de zorg- en banksector die met een burn-out kampen of in de gevarenzone verkeren, kunnen een begeleidingstraject op maat volgen. Daarvoor kan een aanvraag ingediend worden bij Fedris.
Laatste wijziging:
Onderwerpen:
©:

preventMail, preventActua 11/2018

Globaal plan

De voorwaarden van het project, dat ontwikkeld werd door het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris, zijn opgenomen in een koninklijk besluit (KB van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk) verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2018. Het pilootproject maakt deel uit van een globaal plan waarmee de overheid inzet op de preventie en de behandeling van – al dan niet beroepsgerelateerde – psychische aandoeningen.

Beroepsgerelateerde ziekte

In het pilootproject wordt burn-out beschouwd als een beroepsgerelateerde ziekte, en niet als beroepsziekte. Hierdoor wordt het werk aanzien als slechts één van de factoren die kunnen leiden tot burn-out. Daarom wordt niet alleen de werknemer zelf begeleid, ook de werkomgeving wordt aangepakt.

Uitbreiding tijdens Coronacrisis

De impact van Covid-19 op de gezondheidszorg was significant en verhoogde het risico op burn-out aanzienlijk. Het personeel werd immers geconfronteerd met specifieke professionele beperkingen en risico’s, en met bijkomende psychosociale risicofactoren (organisatorische veranderingen, personeelstekort, verhoogde werkdruk, taken die complexer worden, ethische conflicten, confrontatie met een groot aantal overlijdens, ...). Het Koninklijk besluit van 28 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk (BS van 8 januari 2021) breidde het toepassingsgebied uit van de bank- en ziekenhuissector tot andere zorgsectoren (instellingen met huisvesting voor ouderen of personen met een handicap, ambulanciers, ...): de sectoren die in de eerste lijn stonden tijdens de coronacrisis.

2.500 werknemers

Het pilootproject richt zich tot maximaal 2.500 werknemers uit de bank- en zorgsector die zich in een vroeg stadium van burn-out bevinden. Fedris stelt een begeleidingstraject voor, dat een geheel van maatregelen omvat, die zowel op de persoon als op de werkomgeving gericht zijn. Het traject duurt maximaal negen maanden en is flexibel, omdat het aangepast moet worden aan de behoeften van elk individu, afhankelijk van wat hij heeft meegemaakt en de graad van burn-out.

Werking

Om gebruik te maken van het begeleidingstraject moet de betrokken persoon nog steeds aan het werk zijn of sinds minder dan twee maanden arbeidsongeschikt zijn. De behandelende arts, de preventieadviseur-arbeidsarts of de preventieadviseur-pyschosociale aspecten zal een aanmeldingsformulier indienen bij Fedris. Het begeleidingstraject omvat een bevestiging van de diagnose, begeleidingssessies door de burn-outbegeleider en individuele psycho-educatieve sessies.
De begeleidings- en zorgtrajecten moeten ervoor zorgen dat de werknemer zijn werk kan behouden of snel kan hervatten. De werknemer krijgt de sessies en de verplaatsingskosten terugbetaald.
 
Voor meer informatie over het project, surf naar fedris.be.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.