Asbestinventaris

In vele gebouwen is het gevaar van asbest aanwezig. Preventie van de risico’s verbonden aan asbest begint met het opstellen van een ‘asbestinventaris’. Dit is een wettelijke verplichting. Om het risico correct te beheersen moet het immers eerst gekend zijn. De asbestinventaris geeft overzicht van de asbesthoudende materialen en de beoordeling van de toestand waarin deze materialen zich bevinden. 
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.