Boek VI, Titel 3 Asbest

Bepalingen over verplichting om asbestinventaris op te maken en het nemen van beheersmaatregelen om blootstelling aan asbest bij werkzaamheden te vermijden/beperken.
Onderwerpen:
Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek VI - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen, Titel 3 Asbest, art. VI.3-1 – VI.3-69.

Ingevoerd door: Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek VI – Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door

  • KB van 14-05-2019 (BS 11-06-2019)
  • KB van 12-02-2023 (BS 27-02-2023)
  • KB van 12-05-2024 (BS 10-06-2024)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.