Boek II, Titel 6 Laboratoria 

Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek II Organisatorische structuren en sociaal overleg, Titel 6 Laboratoria

Ingevoerd door: koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door: KB van 09-04-2024 (BS 25-04-2024)

Opmerking: de wijzigingen door het KB van van 09-04-2024 treden in werking op 1 juni 2024. Een laboratorium dat, op die datum reeds erkend is of dat een aanvraag tot erkenning heeft ingediend, moet binnen een termijn van drie jaar (ten laatste op 1 juni 2027) beschikken over de accreditatie bedoeld in artikel II.6-11, § 6 van dezelfde codex.
Een laboratorium dat, op 1 juni 2024 beschikt over een erkenning, dient bij het verstrijken van de termijn waarvoor de erkenning werd verleend, de hernieuwing van de erkenning te vragen, overeenkomstig artikel II.6-6, tweede lid van de codex over het welzijn op het werk.

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.