Aanstelling vertrouwenspersoon verplicht in grotere bedrijven

Artikel 10 van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen wijzigt artikel 32sexies van de wet welzijn op het werk, waardoor de aanstelling van een of meerdere vertrouwenspersonen niet langer een keuze is maar wel een verplichting.
©:
preventActua 22/2023
Geactualiseerd op:

Wettelijk kader

De Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen (BS 23 november 2023) wijzigt artikel 32sexies van de wet welzijn op het werk over de vertrouwenspersoon. De gewijzigde bepalingen treden op 1 december 2023 in werking.

50 werknemers of meer: vertrouwenspersoon verplicht

Het aanstellen van een of meerdere interne vertrouwenspersonen is verplicht voor alle bedrijven met 50 werknemers of meer. Voor de aanstelling van de vertrouwensperso(o)n(en) is het voorafgaand akkoord van alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het comité vereist. Bedrijven met minder dan 50 werknemers zijn niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, tenzij de volledige vakbondsafvaardiging (of als er geen is, alle werknemers) daarom vraagt.

Intern of extern

In bedrijven met 50 of meer werknemers moet ten minste één vertrouwenspersoon tot het personeel behoren. Die verplichting geldt ook voor bedrijven met 20 of meer werknemers als de werkgever een beroep doet op een preventieadviseur psychosociale aspecten van een externe dienst.
 
 
Tabel - Vergelijking oude en nieuwe bepalingen over de aanstelling van de vertrouwensperso(o)n(en)
 
Oud
Nieuw
(van toepassing vanaf 01-12-2023)
De aanstelling van een vertrouwenspersoon is
- niet verplicht tenzij alle werknemersvertegenwoordigers van het comité (pbw) een aanstelling vragen
- verplicht voor bedrijf dat 50 werknemers of meer tewerkstelt
- niet verplicht voor bedrijf met minder dan 50 werknemers: tenzij de volledige vakbondsafvaardiging (of als er geen is, alle werknemers) een aanstelling vraagt
voorafgaand akkoord van alle werknemersvertegenwoordigers van het comité pbw is vereist
Ten minste een van de aangestelde vertrouwenspersonen is verplicht intern als het bedrijf
- meer dan 20 werknemers tewerkstelt én de preventieadviseur psychosociale aspecten behoort tot de externe dienst
- 50 werknemers of meer tewerkstelt of
- 20 werknemers of meer tewerkstelt én de preventieadviseur psychosociale aspecten behoort tot de externe dienst


Bronnen: 
Wet van 4 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen (hoofdstuk 5)
Nationale arbeidsraad (NAR): Advies nr. 2.366, Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.