Boek VI, Titel 1 Chemische agentia, Bijlagen

Onderwerpen:
Geactualiseerd op:
Behoort tot:
Codex
, Boek VI - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Gecoördineerde teksten van Codex welzijn op het werk, Boek VI Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen, Bijlagen bij Titel 1 Chemische agentia:

 • Bijlage VI.1-1 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling,
 • Bijlage VI.1-2 Bindende biologische grenswaarden,
 • Bijlage VI.1-3 Verboden chemische agentia
 • Bijlage VI.1-4 Opsporingstechnieken (gezondheidstoezicht)

Ingevoerd door: Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk (BS 2 juni 2017)

Gewijzigd door

 • KB van 07-02-2018 (BS 26-02-2018)
 • KB van 02-09-2018 (BS 03-10-2018)
 • KB van 14-05-2019 (BS 11-06-2019)
 • KB van 17-06-2019 (BS 22-07-2019)
 • KB van 12-01-2020 (BS 21-01-2020)
 • KB van 19-11-2020 (BS 08-12-2020)
 • KB van 11-05-2021 (BS 27-05-2021)
 • KB van 02-07-2023 (BS 18-07-2023)
 • KB van 16-11-2023 (BS 04-12-2023)

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.