Werken in of met verontreinigde bodem

Voor veilig en gezond werken in en of met verontreinigde bodem bestaan er protocollen. Er zijn echter een aantal knelpunten bij de risicoanalyse van chemische agentia. Steven Verpaele geeft tekst en uitleg.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
PreventFocus 02/2017

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.