Slecht beveiligde machine: uitzendkracht overleden na arbeidsongeval

In oktober 2020 vond in Frankrijk een arbeidsongeval plaats dat het leven kostte aan een jonge uitzendkracht. Drie jaar later, in oktober 2023, moest de correctionele rechtbank van Tours bepalen in welke mate het bedrijf waarvoor de twintiger werkte, verantwoordelijk was voor het dodelijke ongeval.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 21/2023
Het ongeval
Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van verpakkingen. Op 9 oktober 2020 werd de jonge uitzendkracht dodelijk gegrepen door het compressiesysteem van een grote verpakkingsmachine. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden enkel zijn overlijden vaststellen.
 
Weggenomen beveiliging
Op de dag van het ongeval lagen de beschermroosters van de machine op de grond. Dat was al enkele weken zo. De onderhoudsmedewerkers moesten immers regelmatig een interventie op de machine uitvoeren en de roosters bemoeilijkten dat werk.
Bewakingscamera’s hadden de laatste momenten van de jonge uitzendkracht gefilmd. Daaruit bleek volgens de Franse arbeidsinspectie dat het slachtoffer iets (een stuk plakband?) probeerde te verwijderen dat vastzat in het systeem. Aangezien de beveiliging weggenomen was, kon de uitzendkracht echter gemakkelijk bij het gevaarlijkste deel van de machine komen.
Volgens de arbeidsinspectie kon het gevaar door de afwezigheid van de beveiliging niet goed ingeschat worden en was er duidelijk sprake van een ‘verslechterde’ arbeidssituatie.
De verantwoordelijke van het bedrijf daarentegen was van mening dat de werknemers zelf maar al te goed wisten dat ze niet in de buurt van de draaiende machine mochten komen.
 
Onopzettelijke doodslag
De rechter stelde het opleidingsbeleid van het bedrijf aan de kaak en wees ook op de afwezigheid van pictogrammen of specifieke waarschuwingen betreffende de weggenomen beveiligingsroosters van de machine op het ogenblik van het ongeval. De verdediging vroeg ontslag van rechtsvervolging voor het bedrijf; het Openbaar Ministerie vorderde een boete van 50.000 euro voor onopzettelijke doodslag.
 

Omzeilen van machinebeveiligingen

Heel wat machines zijn uitgerust met beveiligingen om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren. In de praktijk worden dergelijke beveiligingen soms omzeild, wat tot gevaarlijke situaties leidt. De Duitse koepelorganisatie van arbeidsongevallenverzekeraars ging met behulp van een bevraging na hoe vaak beveiligingen omzeild worden en waarom.
Ga verder