Omzeilen van machinebeveiligingen

Heel wat machines zijn uitgerust met beveiligingen om de veiligheid van de gebruiker te verzekeren. In de praktijk worden dergelijke beveiligingen soms omzeild, wat tot gevaarlijke situaties leidt. De Duitse koepelorganisatie van arbeidsongevallenverzekeraars ging met behulp van een bevraging na hoe vaak beveiligingen omzeild worden en waarom.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 01/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.