Risicobeoordeling van chemische stoffen: een Europees partnerschap

Het Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) heeft tot doel de risicobeoordeling van chemische stoffen te herzien met het oog op een betere bescherming van de gezondheid en het leefmilieu. Het project ging op 1 mei 2022 officieel van start en wordt gefinancierd door het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europe.
Geactualiseerd op:
©:
preventActua 12/2022

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.