Veiligheid en gezondheid op het werk en internationale arbeidsverdragen in België

Sinds haar oprichting in 1919, keurde de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/International Labour Organisation - ILO) al meer dan 40 verdagen (of conventies) en aanbevelingen goed die specifiek betrekking hebben op arbeidsveiligheid en -gezondheid. Bovendien heeft bijna de helft van de instrumenten van de IAO direct of indirect te maken met veiligheid en gezondheid op het werk. België is een van de vier landen die de meeste verdragen hebben geratificeerd. 
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:
preventMail 22/2023

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.