Indicatoren over welzijn op het werk op Europees niveau

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) stelt cijfers en andere gegevens ter beschikking in een OSH Barometer. Deze informatie reikt indicatoren aan voor het beleidsmakers en laat toe om het beleid te evalueren en bij te sturen.
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

preventActua 14/2020

Kerncijfers

In België monitoren we de evolutie van de werkomstandigheden door jaarlijks de arbeidsongevallen en de beroepsziekten bekend te maken aan het brede publiek. Het Europese agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA in Bilbao), heeft een OSH-barometer (Occupational safety and Health) uitgewerkt die op Europees niveau en op het niveau van elke lidstaat een aantal kerncijfers, en hun evolutie doorheen de voorbije jaren, weergeeft.
 

Vier groepen indicatoren

De barometer laat toe om cijfers en gegevens op te vragen over:
  • algemeenheden: gegevens over de overheidsorganen bevoegd voor veiligheid en gezondheid op het werk, cijfers over tewerkstelling, brutonationaal product, enz.;
  • krachtlijnen van het beleid: informatie over de strategieën op het vlak van de arbeidsomstandigheden, sociaal overleg, basiswetgeing;
  • resultaten: cijfermateriaal over de ongevallen op het werk, arbeidsomstandigheden, preventie;
  • infrastructuur: inspectie-capaciteit, de beschikbaarheid van statistieken, organisaties.

Gebruiksvriendelijk

Met de datavisualisatietool kan men zelf grafieken genereren en downloaden in een Excelbestand om ze verder te verwerken. Het cijfermateriaal kan dan gebruikt worden om gedetailleerde verslagen per land en per thema op te stellen. Het instrument laat zo toe om gemakkelijk twee landen met elkaar te vergelijken of na te gaan hoe een bepaalde lidstaat zich situeert ten opzichte van het Europese gemiddelde. Ook kunnen verslagen worden gedownload over specifieke onderwerpen (bv. de verschillende nationale strategieën).