Risicoanalyse: vier vragen en antwoorden

Risicoanalyse is een wettelijke verplichting voor een onderneming. Maar waarom is het zo belangrijk? Wie zorgt voor de uitvoering? En hoe ga je tewerk?
Geactualiseerd op:
Onderwerpen:
©:

gepubliceerd op 08-12-2023 door de redactie, prevent.be

Waarom?

Elke paar minuten sterft in de EU iemand door een werkgerelateerde oorzaak. Honderdduizenden lopen een letsel op het werk terwijl anderen ziek worden door stress, werkdruk of spier-bot aandoeningen. Geen enkel bedrijf is immuun voor deze risico's, ook het uwe niet. Daarom is preventie van risico's de enige gezonde aanpak. Een verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers leidt tot betere bedrijfsresultaten.
Bovendien is het analyseren van risico's een wetgevende verplichting.

Risico's negeren heeft verstrekkende gevolgen...

 • Een levering komt niet op tijd omdat de chauffeur een ongeval heeft? Volgende keer kiest de klant misschien een andere leverancier. 
 • De chef van het magazijn heeft een lumbago opgelopen bij het verslepen van een zware last? Gedurende weken is het alle hens aan dek om het magazijn georganiseerd te houden. 
 • De boekhoudster kan de werkdruk niet meer aan en blijft ziek thuis met stressverschijnselen? De facturatie en de boekhouding loopt in het honderd. 
 • Een operator raakt met de vingers in een machine gekneld? Een gewaardeerde medewerker is gehandicapt voor het leven, de productie ligt meerdere uren stil, de inspectie komt een grondig onderzoek uitvoeren, ...

Wanneer?

Risicoanalyse is geen éénmalige activiteit. Het is een dynamisch proces dat toelaat om de situatie in kaart te brengen, te verbeteren, bij te sturen en dan opnieuw te analyseren. Zo draagt het bij tot het voortdurend verbeteren van uw bedrijfsprocessen.

Op deze momenten is risicoanalyse een must :

 • invoering van nieuwe processen;
 • gebruik van nieuwe uitrusting of materialen (arbeidsmiddelen en producten);
 • verandering in de organisatie van het werk (procedures en werkmethoden);
 • nieuwe werksituaties, zoals : nieuwe werkplaatsen of andere gebouwen;
 • tewerkstelling van nieuwe werknemers (ook uitzendkrachten, jobstudenten, stagiairs);
  telkens wanneer een incident of een ongeval gebeurd is.

Wie?

a

Risicoanalyse is geen éénmanszaak. Het vergt de inbreng van iedereen: werkgever, management, experten zoals de preventiediensten van de verzekeraars, preventieadviseurs van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en alle werknemers.

Hoe?

Risicoanalyse is een dynamisch proces. In eerste instantie wordt er gekeken naar de gevaren die gepaard gaan met het werk en wie eraan is blootgesteld. Op basis van deze informatie kan de omvang van het risico, de ernst van de schade en de waarschijnlijkheid dat de schade zich voordoet, ingeschat worden. De uitkomst van deze oefening leert welke risico's best eerst worden aangepakt en welke op langere termijn.
Voor een risicoanalyse hoef je niet meteen ingewikkelde methoden te gebruiken. Met het nodige gezond verstand kom je al een heel eind. Belangrijk is vooral om op een systematische manier naar risico's te kijken en aangepaste maatregelen te nemen.

Vragen voor het inschatten van risico's:

 • Komt het risico vaak voor ?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn ?
 • Zijn er veel mensen aan blootgesteld (werknemers, klanten, …) ?
 • Zijn er mensen die een verhoogd risico lopen (zwangeren, jongeren, …) ?
 • Zijn er meerdere werknemers die dit als een risico aanvoelen ?
 • Is de mogelijke schade ernstig ?
 • Is er een onmiddellijk, dreigend gevaar ?
 • Is de kans op een ongeval of bijna-ongeval groot ?
 • ...

Op zoek naar ondersteuning bij het uitvoeren van risicoanalyses?

Prevent biedt consultancy en praktische begeleiding aan op maat! Bekijk onze consultancypagina of contacteer ons.