Preventiehiërarchie en kristallijn silicastof

Inadembaar kristallijn silicastof komt op praktisch elke werf voor. Het is een kankerverwekkend agens, dus de blootstelling moet beperkt worden. Om werknemers te beschermen, moet men eerst collectieve maatregelen nemen (bv. water gebruiken om de concentratie in de lucht te doen dalen). Pas in tweede instantie moet men individuele oplossingen zoeken.
Geactualiseerd op:
©:

preventActua 09/2021
geactualiseerd op 15-12-2023 door de redactie, prevent.be

Upgrade jouw abonnement

Deze tekst is momenteel niet toegankelijk binnen jouw abonnementsformule. 
Ontdek onze verschillende formules.